עמוד הבית » ברית מילה » מי עושה ברית מילה ?

מי עושה ברית מילה ?

ברית מילה ביהדות

מילה של כל הזכרים היא המצווה הראשונה שנצטווה אברהם (בראשית, י"ז, י'-כ"ז), לאות ברית בין אלוהים לזרעו של אברהם. מבחינה הלכתית, לידה לאם יהודייה וברית מילה הן שתי אמות המידה להשתייכות ל"קהל ישראל". על פי ההלכה, על הברית להיעשות ביום השמיני להולדת הבן.

אצל יהודים חילונים המילה נעשית לעתים מתוך צורך בתחושת שייכות חברתית ורצון לשמור על הבן מתחושת חריגות בחברה שבה רוב הזכרים נימולים; אבל אצל רבים קיים גם הרצון לשמור על המסורת, ואצל יהודים דתיים זוהי כאמור מצווה בסיסית וחשובה ביותר.

ברית מילה באסלאם

מבוצעת באופן מסורתי מילה כאשר הילד בן 13. זאת משום שהאסלאם מתייחס לאברהם ולבנו ישמעאל - שאותו מל אברהם בהיותו בן 13 (בראשית י"ז, כ"ה) - כאל אבות האומה האסלאמית.

ברית מילה במקומות ובעמים אחרים

בשבטים מסוימים באמריקה, באפריקה ובאוסטרליה, המילה משמשת כטקס הבגרות של הילד. בארצות הברית 60% מאוכלוסיית הגברים נימולה, לרוב בשל התפיסה המייחסת למילה יתרונות רפואיים.